Вернуться на:
 
Регистрация 
   

Правила конкурса

Офіційні правила Акції під умовною назвою

«Мой эко-тренд»

 

(надалі – Правила Акції)

1. Загальні положення

 

1.1. Організатор рекламної Акції під умовною назвою «Мой эко-тренд» (далі «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Перехід Віменс Паблішинг» адреса: вул. Жилянська, буд. 31, м. Київ,01033, Код ЄДРПОУ 100326998.   

 

2. Період проведення Акції – з 01 листопада 2012 року по 28 лютого 2013 року.

3. Територія проведення Акції

 

Акція проходить по всій території України.

 

4. Мета проведення Акції

 Мета проведення Акції – популяризація продуктів серії «Pure&Natural» для ТМ NIVEA серед споживачів, реклама таких товарів, підвищення споживчого інтересу до таких продуктів та збільшення об’ємів продаж таких продуктів, а також підвищення популярності журналів, видавцем яких виступає Організатор Женский Журнал и Женский Журнал Здоровье , залучення читацької аудиторії. 

 

5. Учасник Акції (надалі - Учасник)

 

5.1. Участь в Акції можуть брати лише повнолітні дієздатні громадяни України.

5.2. Не можуть брати участь в Акції наступні особи:

 

а) власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік, дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати) Організатора, а також третіх осіб, які Організатор залучає до проведення Акції.

б) іноземці та особи без громадянства;

в) неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні фізичні особи.

 

6. Призовий фонд Акції

 

6.1. Приз № 1- уікенд в SPA-готелі  «Reikartz Поляна»  - 4шт.

       Приз № 2 - фотосессія для журналів Женский Журнал и Женский Журнал Здоровье – 4 шт.

6.2. Грошовий еквівалент Призів не видається.

6.3. Організатор Акції несе відповідальність за правильність нарахування та своєчасність перерахування податків та обов’язкових платежів до бюджету стосовно операцій з видачі Призу № 2.

Зобов’язання по організації та врученню Призу № 1 бере на себе  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ЕНД АЙ», місцезнаходження: вул.Горького, буд. 97, м. Київ,03150, яке несе відповідальність за правильність нарахування та своєчасність перерахування податків та обов’язкових платежів до бюджету стосовно операцій з передачі Призу № 1.

 

7. Порядок участі в Акції

 

7.1. Участь в Акції безкоштовна.

7.2. Для участі в Акції особам, які відповідають вимогам, викладеним в п. 5 цих Правил,  необхідно зайти та зареєструватися на сайті www.nivea.feelgood.ua або авторизуватися  на сайті www.nivea.feelgood.ua через свій зареєстрований аккаунт з соціальної мережі Facebook, vKontakte та погодитись з умовами Акції, розміщеними на сайті.

7.3. Учасник Акції зобов’язаний:

 

-          завантажити фотографію, що відповідає тематиці Акції. На фотографії має бути зображений Учасник Акції зі своїм еко-трендом.

-          під розміщеним фото написати короткий коментар до фотографії – який еко-тренд зображений на фото.

 

Учасникам Акції забороняється розміщувати фото та в коментарях текст, який:

■ містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

■ порушує права неповнолітніх осіб;

■ є вульгарним або непристойним, містить нецензурну лексику, містить тексти сексуального характеру;

■ містить погрози насильства, або нелюдського поводження з тваринами;

■ містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

■ пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

■ містить екстремістські матеріали;

■ пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій,

■  містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
■ а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб та порушує гуманістичні, етичні, моральні норми, нехтує правилами пристойності.

 

7.3. Після чого фото Учасника Акції розміщується на стіні Учасника. Учасник має право розповсюджувати  посилання з розміщеним фото в соціальній мережі Facebook, vKontakte серед інших зареєстрованих  аккаунтів та закликати інших зареєстрований користувачів голосувати за фото.

7.4.  Особа, яка бере участь в Акції з одного зареєстрованого аккаунта, має право брати участь в Акції тільки один раз протягом всього періоду Акції, тобто має право розмістити одне фото за весь період Акції. Кожний Учасник Акції має право отримати лише один Приз та один Головний Приз протягом всього періоду Акції. Організатор Акції залишає за собою право відмовити в отриманні Призів особами, чий профіль вже отримав подарунки раніше за результатами визначення Переможців Акції.

 

 

8. Порядок визначення  Переможців Акції

 

8.1. Визначення 4 (чотирьох) переможців акції відбувається 28 лютого 2013 року серед 20 (двадцяти) Учасників Акції, що набрали найбільшу кількість голосів за розміщене фото на сайті  www.nivea.feelgood.ua, та чиї фотографії найбільше відображають тематику Акції.

 

8.2.Призи отримують  ті Учасники Акції, чиє фото найбільше сподобалось журі (комісії) у складі представників Організатора або інших третіх осіб. Організатор залишає за собою право самостійно визначати склад комісії, що бере участь у визначенні переможців - отримувачів ПризівАкції, визначених в п. 6.1. даних Правил.

 

9. Оголошення переможців Акції

 9.1. Дані про Переможців Акції, які отримують Призи,  публікуються на сайті www.nivea.feelgood.ua  протягом двох робочих днів після визначенні Учасників-Переможців в період Акції.

9.2.  Переможці Акції будуть повідомлені про вручення Призу шляхом отримання особистого повідомлення на його електронну пошту, за телефоном, що вказані в профілі Учасника або іншими засобами зв’язку, що стали відомі Організатору, де буде повідомлена інформація про те, як і коли можна отримати Приз.

9.3. Результати Акції не підлягають перегляду і є остаточними і поширюються на всіх Учасників Акції та Переможців.

 

 

10. Порядок отримання Призів

 10.1. Організатор Акції направляє Переможцю Акції повідомлення про вручення Призу шляхом надсилання особистого повідомлення на його електронну пошту, за телефоном, що вказані в профілі Учасника або іншими засобами зв’язку, що стали відомі Організатору, протягом дня двох робочих днів після опублікування результатів Акції.

10.2. Після отримання відповідного повідомлення, вказаного в п. 10.1. даних Правил, Переможець Акції протягом 5 (п’яти) календарних днів має відіслати зворотне повідомлення із вказанням свого прізвища, імені та по-батькові, що дозволять ідентифікувати Переможця, та з’явитися за адресою та в строки, вказані у відповідному повідомленні. Якщо з Переможцем зв’язалися за номером телефону, то інформацію про місце та день отримання Призу він отримує в телефонному режимі.

10.3. Фактичне вручення Призів відбувається до 30квітня 2013року.

10.4. Для отримання Призу Переможцю Акції необхідно буде надати (надіслати) копію паспорту та ідентифікаційного коду в порядку, узгодженому у відповідному повідомленні.

10.5. Всі Призи в рамках цієї Акції можуть бути отримані його Учасниками лише на умовах цих Правил Акції.

10.6. Учасник автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу в наступних випадках:

 

а) якщо Організатор не зможе зв’язатися з Учасником можливими для Організатора засобами з незалежних від нього  причин. В такому випадку такий Учасник Акції втрачає право на отримання Призу Акції.;

б) якщо Учасник на час початку проведення Акції не був повнолітнім громадянином України;

в) якщо Учасник, який здобув право на отримання Призу, з причин, незалежних від Організатора, не має можливості одержати Приз;

г) якщо учасник є особою, зазначеною у пункті 5.2. цих Правил.

10.7. У випадку втрати права на отримання Призу Учасник не має права на отримання будь-якої компенсації від Організатора проведення Акції, або третіх осіб, залучених до проведення Акції.

 

11. Обмеження відповідальності

 11.1. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, провайдера і за будь-які помилки, внаслідок яких повідомлення про порядок отримання Призів  надійшли із запізненням до Переможців Акції.

11.2. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Призу Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Організатора, в т.ч., але не виключаючи, у випадку, якщо Учасник Акції не з'явився за адресою, вказаною в особистому повідомленні для отримання Призу. У такому випадку, Організатор Акції звільняється від відповідальності за передачу Призу, а Учасник автоматично позбавляється права на отримання Призу.

11.3. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше використання Призу Учасником після його одержання та за неможливість Учасника скористатися наданим Призом з будь-яких причин.

11.4. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

11.5. Організатор Акції підтверджує, що Facebook, vKontakte не несуть відповідальність за порядок та умови проведення Акції перед її Учасниками, що Акція
жодним чином не спонсорується, не рекомендується, не управляється і не пов'язана з Facebook, vKontakte, що інформація, що стала відомою Організатору Акції  про Учасників Акції в рамках проведення Акції, була надана Учасниками, а не адміністраторами соціальних мереж.

 

12. Інші умови

 

12.1. Факт участі в Акції означає згоду Учасників Акції з тим, що персональні дані, які стали відомими в рамках проведення Акції, можуть бути використані Організатором або залучаються ним третіми особами в рекламних цілях без сплати будь-якої винагороди або компенсації Учасникам та без обмежень по термінах.

12.2. Організатор Акції може вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Акції, умови отримання Призу.

12.3. Ці Правила, а так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті www.nivea.feelgood.ua.

 

13. Захист інтелектуальної власності

13.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції гарантує, що він є виключним  законним правовласником об’єктів права інтелектуальної власності, що використовуються у фото. При створенні фото не було порушено жодних майнових та немайнових прав третіх осіб, в тому числі авторів. Фото створено та використовується Учасником Акції  відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема ЗУ «Про авторське право та суміжні права».

13.2. У випадку пред’явлення будь-якими третіми особами претензій, позовів до Організатора стосовно фото або його складових елементів будь-якого з Учасників Акції,  такий Учасник Акції зобов’язується самостійно, за власний рахунок вирішити такі претензії, позови без залучення осіб, що зазначені в даному пунктів. При цьому Організатор мають право видалити спірне фото із сайту.

13.3. Будь-яке використання розміщених на веб-сайті  Акції об'єктів інтелектуальної власності (у тому числі елементів оформлення сайту, символіки, текстів і ін.) без дозволу Організатора Акції  є незаконним і може бути причиною для звернення до суду за захистом порушених прав.

13.4. Розміщуючи будь-яке фото на веб-сайті Акції, Учасник Акції надає Організатору невиключне майнове  право інтелектуальної власності  на будь-яке використання зазначеного фото в рамках Акції, в тому числі з метою рекламування, анонсування Акції, фото в ЗМІ тощо.

 

14. Персональні дані

 14.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

14.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами, що зобов'язується їх дотримувати, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на їх власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-який інший метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

14.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

14.4. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

 - на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

14.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

14.6. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор Акції не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.